Quotes

Enkele uitspraken van mijn afstudeerders of quotes uit het Voorwoord van door mij begeleide scripties:

"Tijdens cruciale momenten (lees: neerslachtigheid over de voortgang van mijn onderzoek) sleepte Marc mij er doorheen.

Marc: veel dank hiervoor ben ik je verschuldigd!"

"Een snelle respons op hoofdlijnen met oog voor de structuur. Dit is hoe ik Marc als studiebegeleider heb leren kennen. Zijn kritische en structurerende opmerkingen tijdens onze bijeenkomsten, maar ook zeker zijn enthousiasme, zijn een zeer motiverend houvast voor mij geweest. 

Ik kan Marc van harte aanbevelen!"

“Daar heeft Marc Peeters ook aan bijgedragen. Zijn commentaar en reactie had ik elke keer al binnen 2 á 3 dagen op de mail retour zodat er geen tijd verloren ging met op elkaar wachten. Uiteindelijk heb ik het scriptietraject als heel leerzaam ervaren en ik wil Marc Peeters heel hartelijk bedanken voor zijn bijdrage aan dat succes.”

“Mijn scriptiebegeleider Marc Peeters wil ik bedanken voor de altijd hartelijke ontvangst bij hem thuis en het feit dat hij nooit lang op zijn (soms wel heel kritische) feedback heeft laten wachten. Sterker nog, hij was altijd razendsnel met reageren. Dat is wel prettig werken zo.”

“Dit onderzoek hadden wij niet met zoveel plezier en enthousiasme kunnen doen zonder de professionele en persoonlijke begeleiding van Marc Peeters van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn inspirerende, open en enthousiaste houding heeft ons steeds weer gemotiveerd om kritisch te blijven ten aanzien van ons onderzoek. De relatie ‘docent-student’ is allengs overgegaan in een collegiale samenwerking die als voedingsbodem diende voor een goede arbeidsverhouding.”

"Marc heeft mij tijdens mijn studie maar vooral ook tijdens mijn afstudeerperiode veel geleerd. Discussieren over onderwerpen en je laten nadenken over bepaalde vraagstukken zijn één van Marc's kwaliteiten. Daarnaast is Marc zeer goed in feedback geven over hoe te structureren en de scriptie vorm te geven. Marc's uitgebreide inhoudelijke kennis op gebied van onder andere organisatie- en arbeidsvraagstukken staat buiten kijf. Ik ben Marc zeer erkentelijk voor zijn kritische maar constructieve begeleiding."

 

Terug naar afstudeerbegeleiding