Recensie voor rubriek "Uitgelezen"

'Het verrukkend wonderlijke en verdervend rampzalige: overpeinzingen van een reiziger in Japan'
Marjolein Steenveld
Uitgeverij Valkhofpers
112 pagina's, uitvoering ingenaaid met flappen, €12,95

Eerder mocht ik het boek 'Fietsen naar Rome met Marcus Aurelius' van dezelfde auteur voor dit tijdschrift bespreken. Ik sloot toen af met de volgende woorden: 'Momenteel werkt Marjolein Steenveld alweer aan een reisverslag van een fietstocht door Japan. Ik zie er naar uit.'
Welnu, mijn niet al te lange wachten was volkomen de moeite waard.

Japan is voor velen nog steeds een mysterieus en mystiek land met een ondoorgrondelijke en introverte volksaard. Voor Marjolein Steenveld is de belangstelling dan meteen gewekt. Zij heeft een bovengemiddelde interesse, of beter: fascinatie, voor andere, spirituele non-materialistische culturen, zo bleek al uit het vorige boekje. De wijze van verplaatsing staat buiten kijf. 'We reizen per fiets; traag en aandachtig als tijdens een Zenmeditatie' (pagina 8).
Vier weken lang in duizend kilometer van Hiroshima, via Kobe en Kyoto naar Tokyo. Dankzij scherpe waarnemingen weet ze precies te verwoorden wat dit land en volk zo bijzonder maakt. Per paragraaf rondt ze de verwonderingen en fascinaties op toegankelijke wijze af met lichtvoetige quasi-filosofische beschouwinkjes.
Zo bedwelmend als de theeceremonies op bruine sloffen zijn, zo bedwelmend is haar schrijfstijl. Soms dacht ik tijdens lezing in een meditatieve trance te geraken - niet onbehaaglijk. Gelukkig zijn er ook de scènes met een vrolijke noot. De ongemakkelijke communicaties leiden geregeld tot lichte hilariteit.
Via tempels, pagodes en Zen-tuinen slaagt Marjolein Steenveld erin om de complexe geheimen van het land te onthullen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de 'schaamtecultuur'? Het boek kan zo ook gezien worden als een 'Wat & Hoe reisgids' in een cultureel antropologisch jasje. Ze gebruikt de fietstocht om voortdurend te mijmeren, te overpeinzen hoe deze samenleving in elkaar steekt.

Het boek intrigeert vanaf de titel. 'Het verrukkend wonderlijke en verdervend rampzalige' verwijst naar de tegenstellingen die Japan domineren. Enerzijds het serene, eenvoudige en terughoudende, anderzijds het moderne, commerciële vooruitgangsdenken. Enerzijds de stilte, de rust en kalmte, anderzijds de bedrijvigheid, de haast, het consumentisme, de efficiëntie. Enerzijds getemde orde, discipline en dienstbaarheid, anderzijds respect voor het imperfecte en ook de desinteresse. Steenveld leert (voor zichzelf en daarna voor de lezer) te waarderen dat in Japan een dualistische grondhouding wordt gekoesterd.
Uiteindelijk ontstaat er bij haar een gevoel van begrip en loyaliteit met Japan. Op pagina 80: 'Ik voel me verdrinken [niet letterlijk, MP] in een wereld van symboliek, in deze cultuur, met zijn voorkeur voor metaforen boven explicietheid, waar men liever suggereert dan onthult en waar het tijdelijke niet alleen herdacht maar ook gevierd wordt.'

Partner Enrico zorgt voor een overzicht met fietsroute-data. Allicht tekenend voor zijn rol dat dit in bijlage gebeurt, want tussen de regels door merkt de lezer dat Enrico een stuk minder geïnteresseerd is in de lokale gebruiken en rituelen. Dit had wellicht als spanningsbron gebruikt kunnen worden. Het had het boek wat pittiger gemaakt, maar de keuze van Marjolein Steenveld om zich te concentreren op haar eigen gedachtenspinsels is goed te pruimen.

Marjolein Steenveld laat zien dat je een fietsreisboek kunt schrijven zonder dat het fietsen domineert. De fiets is voor haar hooguit een vehikel om tot diepere inzichten over land en bevolking te komen, en die vervolgens op te schrijven. Het laveren over trottoirs, de verkeersdrukte, een angstige tunnelpassage, een fysieke botsing met Enrico, het gesoebat met bagagetransport…, op die momenten beseft de lezer weer dat het een fietstocht betreft.
Heb ik nog kritische kanttekeningen? Hooguit futiel: de nummering op het routekaartje op de achterflap komt niet goed uit de verf, een extra woordenlijstje was handig geweest en een lullig spelfoutje op pag.28: 'bezaait' ipv 'bezaaid'. Ergo: complimenten! Een aanrader voor iedere wereldfietser die deze exotische terra incognita wil betreden.

Marc Peeters
December 2011