Uitvoering cursussen hoger onderwijs

Na mijn reguliere activiteiten als Universitair Docent aan de Nijmegen School of Management heb ik voor verschillende instellingen (in binnen- en buitenland) diverse onderwijsdelen verzorgd.

 • Johannesburg Randse Afrikaner Universiteit, Departement Ondernemingsbestuur, Cursus Menslike Hulpbronnen (2004)
 • Tarbes Frankrijk Ecole Nationale Ingenieurs, Cursus Structuurbouw (2004)
 • Heerlen Hogeschool Zuyd, module Structures voor MBA Personal leadership and Innovational Change (2005)
 • RU Nijmegen, werkcolleges Sociale Systeemtheorie (2007)
 • RU Nijmegen, gastcollege Ontwerptechnieken, Master-cursus Analyse & Ontwerp Arbeidsorganisatie (2007)
 • Open Universiteit, cursus Academische Vaardigheden (2008, 2009, 2010)
 • RU Nijmegen, Project Lerende Organisatie (2009)
 • Saxion Hogeschool, colleges "Werken in Nederland" (2009, 2010)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling Bestuurskunde, Onderzoekspractica (2010)
 • Maastricht School of Management, workshop Research Skills (2009)
 • Maastricht School of Management, seminar Organizational Design (2010, 2011). Klik hier voor foto na afloop seminar 2010.
 • Schouten University, tutor module HRM (2013)
 • RU Nijmegen Fac MgtWs, docent Project Systeem & Omgeving (najaarssemester 2014)