"Gotsammesentegeve"

Een maand na het overlijden van mijn dierbare moeder (d.d. 15 april 2015) ontdekten wij (broers en zussen) bij het opruimen van haar huis bij toeval en aangename verrassing een bundel bijdragen ter gelegenheid van het feest van haar 70e verjaardag. Ter nagedachtenis aan haar, en ook haar echtgenoot (mijn vader), en ook als ereblijk aan de hobby die wij deelden hierbij ruim 20 jaar later een digitaal gescande heruitgave van het blijspel dat ik toen in 1992 componeerde.

Dat biedt mij ook de gelegenheid een erratum door te geven. De 1e zin van de alinea bij 'slag 6' dient te luiden: "Tsja, wat moet ik nu doen, piekert Oost".

En ter toelichting: de kreet "gotsammesentegeve" is ontsproten aan het lokale dialect, veel uitgeslaakt door mijn moeder en het betekent zoiets als 'wat moet ik in hemelsnaam nu doen?'

De foto na het verhaal is genomen in mijn moeders 90e levensjaar, terwijl ze revalideerde van een heupbreuk in verzorgingstehuis De Munt in Tegelen.

19 mei 2015