Recensie voor rubriek “Uitgelezen”

“Fietsen naar Rome met Marcus Aurelius”, Marjolein Steenveld. Uitgeverij Valkhofpers. ISBN 978-90-5625-322-6, 2010, 88 pagina’s, prijs: €12,50

Marjolein Steenveld wil naar Rome fietsen, en behalve een gids voor de route zoekt ze ook een gids voor het plaatsen van haar gedachten. Die vindt ze te elfder ure in een Nijmeegse boekhandel: Persoonlijke notities van Marcus Aurelius.
De fietstocht is meer dan 2000 kilometer lang, en loopt via België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland naar Italië.
Fietsen is slow traveling. Langzaam reizen biedt de mogelijkheid meer aandacht te hebben voor het analyseren van ervaringen en denkprocessen. “Er geen verwachtingen op na houden. Je kunt overal goed leven, het leven is wat je ervan maakt. Je voorstellingen bepalen je denken, kleur ze dus regelmatig”, aldus Marcus Aurelius, van 161 tot 180 na Christus keizer van het Romeinse rijk, maar bovenal filosoof.
De inzichten van deze wijsgeer helpen de schrijfster onderweg bij het ordenen van haar mijmeringen en overpeinzingen. Ze bieden troost en moed, iets waar elke fietsreiziger wel eens behoefte aan heeft.

Marjolein Steenveld hanteert een beschaafde en beheerste pen, met fijngevoelige observaties van natuur, landschap en mensen. Het reisverslag zit vol interessante bespiegelingen over de moderniteit van de samenleving, het gedrag van de vaak zoekende mens en beschrijvingen van vooral kerkhistorische monumenten onderweg.
De combinatie van begaafde schrijfstijl met toepasselijke wijsheden geeft dit boekje het extra gewicht, waarmee het kwalitatief ver boven een gemiddeld fietsreisboek ‘uitstijgt’. Marjolein Steenveld levert hiermee tevens het bewijs dat lichtvoetigheid goed samen kan gaan met diepgang.
Naast een fraai reisverslag is het ook een eerbetoon aan de Marcus Aurelius, zijn levensmotto’s blijken bijna 2000 jaar na dato nog springlevend.
“De wereld zien door de ogen van de ander, die van Marcus Aurelius en Enrico [haar reisgezel, MP] en de tientallen anderen die we ontmoet hebben, hun werelden zien zoals wij die zien, die zij ook zijn, dat is toch wel het meest waardevolle van deze fietstocht” (pag. 78). Waarvan akte.
Momenteel werkt Marjolein Steenveld alweer aan een reisverslag van een fietstocht door Japan. Ik zie er naar uit.

Marc Peeters
Mei 2010