Activiteiten

Taal fascineert mij al langer. Samenstelling en bewerking van teksten is een logisch uitvloeisel.

Een groot deel van de eerdere produktie is neergelegd in de boeken "Ik fiets dus ik ben" en "Doorfietsen".

Van 2005 tot 2012 ben ik redacteur van tijdschrift De Wereldfietser geweest. Ik redigeerde reisverhalen, schreef eigen verhalen, heb interviews gevoerd (onder andere met de schrijfster Kristien Hemmerechts, boekenprofessor Martin Ros en politica Krista van Velzen) en besprak fietsboeken. Deze eigen bijdragen voor het blad (en niet gepubliceerd in genoemde boeken) staan onder “overige recente verhalen”.

Voor het 1e nummer van hetzelfde tijdschrift in 2012 was ik verantwoordelijk voor de eindredactie.

Als reisjournalist heb ik persverhalen geschreven over de Cevennen (Frankrijk) en de Algarve (Portugal). Een fietsreis door de Ardêche is gepubliceerd in het on-line magazine 'Wereld voor Fietsers'.

Ik help studenten bij het aantrekkelijker en leesbaarder maken van hun werkstukken en scripties.  Zie ook onderwijsbegeleiding. Voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen, faculteit Toegepaste Psychologie, heb ik in 2014 een handleiding Praktijkleren vertaald naar het Engels.

 

Daarnaast ben ik columnist voor De Zadelpen, informatieblad van de Fietsersbond, afdeling Nijmegen. Ook staan er meerdere bijdragen op de blog Het Is Koers.

 

Eerder heb ik gewerkt en geschreven voor de Nijmeegse Stadskrant en heb ik gepubliceerd in Op Ruwe Planken, Nijmeegs literair tijdschrift, in stadsmagazine Nijmegen Bruist en het orgaan van Buurtfeest Het Fort. 

 

Op de lijst van (potentiële) activiteiten staat verder de redactie van websites.

 

Net als het jaar daarvoor heb ik op 26 en 27 februari 2011 op de fietsenwandelbeurs in Amsterdam de workshop "Schrijven over fietsen" verzorgd.

Uit het programma: “In deze workshop gaat Marc vertellen over zijn ervaringen met en ideeën bij 'aantrekkelijk schrijven over fietsreizen'. Praktische tips komen als vanzelf aan bod. Hij zal zijn lezing afwisselen met oefeningen en met voorlezen uit eigen werk.”

9 en 10 februari 2013 deelname aan Literaire Reiscafé Fiets- en Wandelbeurs Amsterdam. Hier foto's van de bijeenkomst.

In 2015 heb ik bij de Faculteit Taalwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen de bachelor-cursus Semantiek gevolgd en succesvol afgesloten.

Vanaf eind 2015 werk ik als taaldocent  Nederlands op het AZC (dependance Noodopvang Vluchtelingen) in Nijmegen.

Op 4 mei 2016 ben ik geïnterviewd door het lokale huis-aan-huisblad De Brug over mijn passie voor de Giro d'Italia: interview in De Brug Nijmegen


Neem gerust contact op bij eventuele interesse voor tekstproduktie of verzoek tot nadere inlichtingen.