Wie ben ik?

Geboren te Venlo in het jaar 1958. Na het Gymnasium te hebben afgelegd vertrokken naar Eindhoven voor de studie Wiskunde aan de Technische (toen nog geheten) Hogeschool. Overgestapt naar Bedrijfskunde, en dit afgerond in 1985. Op een studie naar de Kwaliteit van de Arbeid in gedemokratiseerde bedrijven. Tussentijds ook nog een 1e graads lesbevoegdheid Wiskunde behaald.

De vervangende dienstplicht heb ik gedaan aan de Rijksuniversiteit Limburg, alwaar ik de Wetenschapswinkel heb uitgebouwd.

Van 1987 tot 1999 werkte ik voor TNO. Daar deed ik onderzoeksprojecten rondom Arbeid en Organisatie. In 1995 ben ik gepromoveerd op een studie naar de herstructureringen in de confectie-industrie (zie ook Publicaties en managementboeken Marc Peeters).

In 1999 ben ik gaan lesgeven aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vanaf 2004 verricht ik freelance-werkzaamheden voor diverse onderwijsinstellingen. Zie verder het kopje Onderwijsbegeleiding.

Ik ben ook actief als schrijver. In eerste instantie vooral wetenschappelijk, daarna ook journalistiek en de laatste tijd vooral in literaire zin. Zie mijn recente publikaties “Ik fiets, dus ik ben” en "Doorfietsen". Ik ben voormalig lid van de redactie van tijdschrift De Wereldfietser, en schrijf columns voor o.a. het informatieblad van de Nijmeegse afdeling van de Fietsersbond.

In 2013 heb ik een evaluatieonderzoek voor het stimuleringsprogramma van VWS In voor zorg! uitgevoerd. Daarmee ben ik teruggekeerd naar mijn oude stiel: onderzoek rondom zelfsturende teams en integrale organisatievernieuwing.